Postępowanie upadłościowe
Kolegium Redakcyjne 2023-10-02

Umorzenie chwilówek i parabanków

Umorzenie chwilówek i parabanków – jakie kroki podjąć?

W przypadku utraty płynności finansowej powstałej na skutek zaciągania kolejnych chwilówek na spłatę zobowiązań względem wierzycieli, istnieje kilka rozwiązań, na które może zdecydować się dłużnik. Wybór odpowiedniego wariantu w dużej mierze podyktowany będzie aktualną sytuacją osoby zadłużonej, a więc osiąganym comiesięcznie dochodem, majątkiem, którym dysponuje oraz ilością i wysokością poszczególnych zobowiązań. Jakie sposoby oddłużania chwilówek i parabanków należy wziąć pod uwagę?

  1. Negocjacje z wierzycielami – to jeden z najszybszych sposobów na zawarcie umowy z wierzycielami, a tym samym na ochronę przed upadłością i odzyskanie płynności finansowej. Głównym celem negocjacji z wierzycielami jest ustalenie nowych, korzystnych dla dłużnika warunków spłaty zobowiązań.
  2. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – upadłość konsumencka to rozwiązanie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które są niewypłacalne, a więc zalegają z płatnością zobowiązań względem wierzycieli od co najmniej trzech miesięcy. Celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest umorzenie części lub całości zadłużenia. Dzięki temu dłużnik może ustalić realny plan spłaty należności oraz oddłużyć się z chwilówek i parabanków.
  3. Zawarcie układu z wierzycielami – problemy finansowe nie zawsze muszą wiązać się z ogłoszeniem upadłości przez dłużnika. Jednym z dostępnych rozwiązań jest zawarcie układu z wierzycielami. Jest to procedura niosąca wiele korzyści, zarówno dla osoby zadłużonej, jak i dla wierzycieli. Zapobiega likwidacji majątku dłużnika, prowadzi do oddłużenia, a także zaspokaja potrzeby poszczególnych wierzycieli. Na taki wariant mogą zdecydować się osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz które stały się niewypłacalne.
  4. Konsolidacja zobowiązań – to rozwiązanie polegające na połączeniu wszystkich zobowiązań finansowych w jedno. Dzięki temu dłużnik nie będzie musiał martwić się o comiesięczne spłacanie kilku rat pożyczek zaciągniętych w parabankach, tylko o regulowanie jednej raty kredytu konsolidacyjnego. Warto nadmienić, że takie zobowiązanie będzie niższe niż suma wszystkich rat spłacanych oddzielnie.
  5. Mediacja przed mediatorem sądowym – przeprowadzenie mediacji między dłużnikiem a wierzycielami to kolejny ze sposobów oddłużania z chwilówek. Dzięki temu strony mogą dojść do porozumienia. Co istotne, zawarta między nimi ugoda zostanie zatwierdzona przez sąd.

Podsumowując, w przypadku popadnięcia w kłopoty finansowe, pod żadnym pozorem nie powinno się zaciągać kolejnych pożyczek w parabankach, które mogą jedynie pogłębiać zadłużenie. Aby odzyskać płynność finansową, warto skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii prawniczej. Doświadczony radca prawny zapozna się z sytuacją dłużnika oraz pomoże w wybraniu najlepszego sposobu oddłużania chwilówek. Warianty, które warto wziąć pod uwagę w przypadku zadłużenia i niewypłacalności to negocjacje z wierzycielami, konsolidacja zobowiązań, ogłoszenie upadłości konsumenckiej, mediacja przed mediatorem sądowym oraz zawarcie układu z wierzycielami.