Upadłość przedsiębiorcy

Upadłość to nie koniec, to nowy rozdział.

Usługa upadłości przedsiębiorcy, to specjalistyczna pomoc prawna, która pomaga przedsiębiorcom w rozwiązaniu problemów finansowych poprzez formalne ogłoszenie upadłości oraz likwidację działalności, przy zachowaniu zasad określonych w prawie upadłościowym. Zapewniamy wsparcie prawne klientów na każdym etapie tego procesu, dbając o optymalizację rozwiązania zgodnie z ich potrzebami.

Zakres usługi

Upadłość przedsiębiorcy reguluje zobowiązania

Upadłość przedsiębiorcy to proces prawny, którego głównym, ustawowym celem jest zaspokojenie wierzycieli. Ten sposób zakończenia działalności gospodarczej nie jest co do zasady pożądany przez przedsiębiorcę, ale dla jego kontrahentów stanowi często jedyny ratunek. Dobrze poprowadzona upadłość, sprawne i pomysłowe działanie syndyka w pozytywnym scenariuszu może też doprowadzić do uzdrowienia firmy.

W toku tego skomplikowanego postępowania istotną rolę odgrywają zarówno dłużnik i jego wierzyciele, jak i syndyk. Nasza praktyka obejmuje wsparcie dla wszystkich wymienionych. Pomagamy wierzycielom w doprowadzeniu do upadłości dłużnika (jeśli uznamy to za rozwiązanie optymalne), bierzemy udział w przygotowaniu zgłoszeń wierzytelności, reprezentujemy klientów w radzie wierzycieli, monitorujemy proces likwidacji majątku i podział uzyskanych sum. Jako reprezentant dłużnika kontrolujemy zgodność z prawem całej procedury i pilnujemy ochrony jego interesów. Wspierając syndyków bierzemy udział w odzyskiwaniu majątku dla masy upadłości, tworzeniu listy wierzytelności, prowadzeniu procedury sprzedaży majątku i podziału uzyskanych sum.

Oferujemy więc kompleksowe wsparcie dla wszystkich zainteresowanych na każdym etapie postępowania upadłościowego przedsiębiorcy. Jako zespół możemy pochwalić się wieloma sukcesami na tym polu, jak choćby odzyskania dla masy upadłości nieruchomości o wartości niemal 100 mln zł czy pomoc syndykowi w obsłudze jednego z trzech największych upadłości w kraju.

 • Nasi partnerzy.
Baza wiedzy

To warto wiedzieć

 • członek zarządu S.A.
  Prawo w firmie

  Członek zarządu w spółce akcyjnej: Prawa i obowiązki

  2024-07-04 Redakcja
  Przeczytaj artykuł
 • Upadłość pracodawcy, co dalej z pracownikami
  Postępowanie upadłościowe

  Upadłość przedsiębiorcy i jej konsekwencje dla pracowników.

  2024-06-28 Wioleta Bogusz
  Przeczytaj artykuł
 • raport MGBI dotyczący branży budowlanej
  Prawo w firmie

  Nowy raport MGBI dotyczący branży budowlanej.

  2024-06-03 Cezary Więch
  Przeczytaj artykuł
 • zadłużenie polaków wzrosło. co zrobić?
  Postępowanie upadłościowe

  Nowe dane ERIF BIG ujawniają: Zadłużenie Polaków wzrosło. Co to zmienia?

  2024-05-17 Cezary Więch
  Przeczytaj artykuł
 • Postępowanie naprawcze a restrukturyzacja
  Prawo w firmie

  Postępowanie naprawcze a restrukturyzacyjne – jakie są różnice?

  2024-03-29 Krzysztof Piotrowski
  Przeczytaj artykuł
 • koszty upadłości firmy
  Prawo w firmie

  Restrukturyzacja firmy. Jakie to koszty i co warto wiedzieć na ten temat?

  2024-03-29 Krzysztof Piotrowski
  Przeczytaj artykuł
 • NDA, seatback One-Off w restrukturyzacji
  Prawo w firmie

  NDA, Setback, One-Off – co oznaczają te oraz inne restrukturyzacyjne pojęcia?

  2024-03-29 Krzysztof Proć
  Przeczytaj artykuł
 • Propozycje układowe w restrukturyzacji
  Prawo w firmie

  Propozycje układowe w restrukturyzacji. Najważniejsze informacje

  2024-03-29 Karolina Bober-Sułek
  Przeczytaj artykuł
 • spółka z.o.o. w restrukturyzacji
  Prawo w firmie

  Co to znaczy, że spółka jest "w restrukturyzacji"?

  2024-03-29 Krzysztof Piotrowski
  Przeczytaj artykuł
 • kwoty wolne od potrąceń
  Postępowanie upadłościowe

  Upadłość konsumencka a kwoty wolne od potrąceń – co warto wiedzieć?

  2024-03-29 Krzysztof Piotrowski
  Przeczytaj artykuł
 • Sprzedaż gruntów rolnych a restrukturyzacja
  Postępowanie upadłościowe

  Sprzedaż gruntów rolnych a restrukturyzacja – przeszkody i rozwiązania

  2024-03-29 Krzysztof Piotrowski
  Przeczytaj artykuł
 • zwrot podatku
  Postępowanie upadłościowe

  Zwrot podatku a masa upadłościowa

  2024-03-20 Krzysztof Piotrowski
  Przeczytaj artykuł
 • Kryzys w branży transportowej
  Postępowanie upadłościowe

  Upadłość przewoźnika. Co z zezwoleniami i licencjami?

  2024-02-21 Krzysztof Piotrowski
  Przeczytaj artykuł
 • upadłośc fundacji rodzinnej
  Postępowanie upadłościowe

  Czy fundacja rodzinna może ogłosić upadłość?

  2024-01-30 Karolina Bober-Sułek
  Przeczytaj artykuł
 • rekordowa liczba bankructw w 2023
  Postępowanie upadłościowe

  Polacy z rekordową liczbą upadłości konsumenckich.

  2024-01-15 Małgorzata Siecińska
  Przeczytaj artykuł
 • upadłość a leasing
  Postępowanie upadłościowe

  Ogłoszenie upadłości a umowa leasingu.

  2024-01-11 Krzysztof Piotrowski
  Przeczytaj artykuł
 • Postępowanie upadłościowe

  Bezskuteczność czynności prawnej według prawa upadłościowego po nowemu

  2023-10-31 Kolegium Redakcyjne
  Przeczytaj artykuł
 • Postępowanie upadłościowe

  Upadłość konsumencka a alimenty – czy wierzyciel odzyska pieniądze?

  2023-10-31 Kolegium Redakcyjne
  Przeczytaj artykuł
 • Postępowanie upadłościowe

  Upadłość jednego z małżonków

  2023-10-02 Małgorzata Siecińska
  Przeczytaj artykuł
 • Postępowanie upadłościowe

  Kim jest i co robi syndyk?

  2023-10-02 Kolegium Redakcyjne
  Przeczytaj artykuł
 • Postępowanie upadłościowe

  Umorzenie chwilówek i parabanków

  2023-10-02 Kolegium Redakcyjne
  Przeczytaj artykuł
 • Postępowanie upadłościowe

  Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

  2023-10-02 Małgorzata Siecińska
  Przeczytaj artykuł
 • Postępowanie upadłościowe

  Upadłość konsumencka lepsza niż egzekucja - Kwoty wolne od potrąceń

  2023-10-02 Kolegium Redakcyjne
  Przeczytaj artykuł
 • Prawo w firmie

  Odpowiedzialność majątkowa członka zarządu spółki z o.o.

  2023-10-02 Krzysztof Proć
  Przeczytaj artykuł
 • Postępowanie upadłościowe

  Jakie zobowiązania nie podlegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej?

  2023-10-02 Małgorzata Siecińska
  Przeczytaj artykuł
 • Postępowanie upadłościowe

  Zgłoszenie wierzytelności GET IN BANK - sprawdź jak się zabezpieczyć.

  2023-10-02 Krzysztof Proć
  Przeczytaj artykuł
 • Postępowanie upadłościowe

  Upadłość konsumencka obojga małżonków.

  2023-10-02 Małgorzata Siecińska
  Przeczytaj artykuł
 • Postępowanie upadłościowe

  Działanie osoby trzeciej - jako czynność prawna upadłego.

  2023-10-02 Anna Stasiak
  Przeczytaj artykuł
 • Postępowanie upadłościowe

  Wniosek o ogłoszenie upadłości.

  2023-10-02 Kolegium Redakcyjne
  Przeczytaj artykuł
FAQ

Poznaj najczęściej zadawane pytania.

Tak. Upadłość to droga do zakończenia działalności gospodarczej zarówno osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jak i spółek prawa handlowego. Kluczowe jest spełnienie głównej przesłanki ogłoszenia upadłości w postaci niewypłacalności. Chodzi tutaj o brak regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych czy istotna przewagę pasywów nad aktywami.

Nie jest to reguła. Postępowanie upadłościowe może prowadzić do wykreślenia podmiotu gospodarczego z rejestru i definitywnego zakończenia przez niego działalności. Może zdarzyć się jednak tak, że sprawne oraz aktywne działanie syndyka doprowadzi do zaspokojenia wszystkich wierzycieli i pozwoli na uzdrowienie przedsiębiorstwa.

Nie. Po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy, zarząd nad jego przedsiębiorstwem przejmuje i wykonuje syndyk. Działalność jako taka może być dalej prowadzona, jeśli odpowiednią zgodę wyrazi rada wierzycieli albo sędzia-komisarza, ale wszelkie decyzje gospodarcze będzie podejmował syndyk. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest podporządkowanie się jego działaniom pod rygorem chociażby orzeczenia przez sąd zakazu wykonywania działalności gospodarczej.

Co do zasady tak. Głównym celem upadłości jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli, co dzieje się przede wszystkim dzięki likwidacji majątku dłużnika. Jego przedsiębiorstwo albo jego poszczególne elementy podlega zbyciu przez syndyka. Nawet jeśli przedsiębiorca dysponuje tylko jedną nieruchomością i ją zamieszkuje, może ona zostać spieniężona. Dłużnik musi się więc liczyć z utratą majątku. Jedyną szansą na jego zachowanie jest doprowadzenie do spłaty wierzycieli w całości dzięki prowadzonej działalności.

Usługi restrukturyzacji w Twojej firmie