Restrukturyzacja
Kolegium Redakcyjne 2023-10-02

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej.

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej – na czym polega?

Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego ma na celu ochronić jednoosobową firmę od bankructwa, przy równoczesnym ustabilizowaniu jej finansów. Aby móc wdrożyć odpowiednie działania w ramach restrukturyzacji, przedsiębiorca musi mieć problemy z płynnością finansową, a więc być niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością w związku ze zwiększającym się zadłużeniem wobec wierzycieli.

Decydując się na restrukturyzację firmy jednoosobowej, przedsiębiorca powinien jak najszybciej podjąć negocjacje z wierzycielami. Zawarta ugoda będzie jasno określała nowe warunki spłaty zobowiązań. Dodatkowo dłużnik może liczyć również na redukcję należności oraz zawieszenie ich spłaty na okresu kilku miesięcy, a nawet roku.

Restrukturyzacja jednoosobowej firmy – rodzaje postępowań

W zależności od wysokości zadłużenia czy źródła problemów finansowych, właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej może zdecydować się na określony rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego:

  1. Postępowanie restrukturyzacyjne układowe – przedsiębiorca może dalej zarządzać firmą, jednocześnie chroniąc się przed działaniami windykacyjnymi wierzycieli, którzy są objęci układem. Zawarcie układu następuje dopiero po sporządzeniu spisu wszystkich zobowiązań dłużnika.
  2. Przyspieszone postępowanie układowe – ogromną zaletą tego postępowania jest jego szybki przebieg. W tym czasie przedsiębiorca może zarządzać działalnością, jest również chroniony przed egzekucjami. Dłużnik ma obowiązek przedstawić plan restrukturyzacji firmy, sporządzić spis należności, łącznie z podaniem terminów spłaty.
  3. Postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu – ten rodzaj postępowania polega na ustaleniu warunków układu bezpośrednio z wierzycielami, przy czym muszą one zostać poparte przez ⅔ wierzycieli.
  4. Postępowanie restrukturyzacyjne sanacyjne – to rozwiązanie, które uchroni przed egzekucją komorniczą. Przedsiębiorca może podejmować działania, które polepszą jego sytuację finansową (redukcja liczby zatrudnionych pracowników, zrywanie niekorzystnych umów, które mogłyby zwiększyć zadłużenie itd.). Po wszczęciu postępowania sprawdza się wierzytelności, przygotowuje się plan restrukturyzacji oraz spisuje się inwentarz.

Podsumowując, restrukturyzacja jednoosobowej firmy ma zapobiec jej likwidacji oraz pomóc w odzyskaniu stabilności finansowej. Zgodnie z Ustawą prawo restrukturyzacyjne, postępowanie mogą wszcząć zarówno niewypłacalne przedsiębiorstwa, jak i firmy, które są objęte egzekucją komorniczą. Przedsiębiorca może zdecydować się na przeprowadzenie postępowania sanacyjnego, o zatwierdzenie układu, układowego lub przyspieszonego układowego.