Przygotowana likwidacja PRE-PACK

Postępowanie upadłościowe pod kontrolą.

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie tzw. przygotowanej likwidacji, będącej szybkim wariantem postępowania upadłościowego. Polega ona sprzedaży przedsiębiorca, jej zorganizowanej części albo istotnego składnika majątkowego wybranemu nabywcy, co daje szanse na wyjście z długów z pominięciem długotrwałych procedur. Nasze działania polegają na przygotowaniu stosownych wniosków czy wycen, a także na łączeniu dłużników z potencjalnymi inwestorami.

Zakres usługi

Na czym polega likwidacja PRE-PACK?

Postępowanie upadłościowe nie musi trwać długo i przysparzać wielu stresów. Istnieje sposób na jej szybkie przeprowadzenie, pełne zaspokojenie wierzycieli i bezpośrednie wykreślenie podmiotu z rejestru czy oddłużenie konsumenta. Taki pozytywny scenariusz jest możliwy, jeśli w postępowaniu o ogłoszenie upadłości zostanie złożony wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części czy głównych składników majątkowych dłużnika (tak zwany pre-pack). Jeśli sąd takie warunki sprzedaży zatwierdzi, a wskazany nabywca uiści cenę, masa upadłości otrzyma zastrzyk gotówki, co pozwoli na spłatę wierzycieli.

W ramach naszej działalności oferujemy doradztwo w zakresie ustalenia opłacalności tego rodzaju wariantu upadłości, przygotowujemy wnioski o zatwierdzenie warunków sprzedaży, reprezentujemy w tym zakresie zarówno wierzycieli, jak i dłużnika. Podejmujemy także współpracę z doradcami restrukturyzacyjnymi, którzy w takiej sytuacji wyznaczani są do pełnienia funkcji tymczasowego nadzorcy sądowego czy zarządcy przymusowego i zobligowani są do przygotowania szczegółowego sprawozdania.

Dzięki wielu kontaktom biznesowym jesteśmy w stanie połączyć dłużników czy wierzycieli zainteresowanych tego rodzaju przygotowaną likwidacją z podmiotami potencjalnie chętnymi na zakup przedsiębiorstwa czy istotnych składników majątku upadłego.

 • Nasi partnerzy.
Baza wiedzy

To warto wiedzieć

 • kwoty wolne od potrąceń
  Postępowanie upadłościowe

  Upadłość konsumencka a kwoty wolne od potrąceń – co warto wiedzieć?

  2024-03-29 Krzysztof Piotrowski
  Przeczytaj artykuł
 • Sprzedaż gruntów rolnych a restrukturyzacja
  Postępowanie upadłościowe

  Sprzedaż gruntów rolnych a restrukturyzacja – przeszkody i rozwiązania

  2024-03-29 Krzysztof Piotrowski
  Przeczytaj artykuł
 • zwrot podatku
  Postępowanie upadłościowe

  Zwrot podatku a masa upadłościowa

  2024-03-20 Krzysztof Piotrowski
  Przeczytaj artykuł
 • Kryzys w branży transportowej
  Postępowanie upadłościowe

  Upadłość przewoźnika. Co z zezwoleniami i licencjami?

  2024-02-21 Krzysztof Piotrowski
  Przeczytaj artykuł
 • upadłośc fundacji rodzinnej
  Postępowanie upadłościowe

  Czy fundacja rodzinna może ogłosić upadłość?

  2024-01-30 Karolina Bober-Sułek
  Przeczytaj artykuł
 • rekordowa liczba bankructw w 2023
  Postępowanie upadłościowe

  Polacy z rekordową liczbą upadłości konsumenckich.

  2024-01-15 Małgorzata Siecińska
  Przeczytaj artykuł
 • upadłość a leasing
  Postępowanie upadłościowe

  Ogłoszenie upadłości a umowa leasingu.

  2024-01-11 Krzysztof Piotrowski
  Przeczytaj artykuł
 • Postępowanie upadłościowe

  Bezskuteczność czynności prawnej według prawa upadłościowego po nowemu

  2023-10-31 Kolegium Redakcyjne
  Przeczytaj artykuł
 • Postępowanie upadłościowe

  Upadłość konsumencka a alimenty – czy wierzyciel odzyska pieniądze?

  2023-10-31 Kolegium Redakcyjne
  Przeczytaj artykuł
 • Postępowanie upadłościowe

  Upadłość jednego z małżonków

  2023-10-02 Małgorzata Siecińska
  Przeczytaj artykuł
 • Postępowanie upadłościowe

  Kim jest i co robi syndyk?

  2023-10-02 Kolegium Redakcyjne
  Przeczytaj artykuł
 • Postępowanie upadłościowe

  Umorzenie chwilówek i parabanków

  2023-10-02 Kolegium Redakcyjne
  Przeczytaj artykuł
 • Postępowanie upadłościowe

  Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

  2023-10-02 Małgorzata Siecińska
  Przeczytaj artykuł
 • Postępowanie upadłościowe

  Upadłość konsumencka lepsza niż egzekucja - Kwoty wolne od potrąceń

  2023-10-02 Kolegium Redakcyjne
  Przeczytaj artykuł
 • Postępowanie upadłościowe

  Jakie zobowiązania nie podlegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej?

  2023-10-02 Małgorzata Siecińska
  Przeczytaj artykuł
 • Postępowanie upadłościowe

  Zgłoszenie wierzytelności GET IN BANK - sprawdź jak się zabezpieczyć.

  2023-10-02 Krzysztof Proć
  Przeczytaj artykuł
 • Postępowanie upadłościowe

  Upadłość konsumencka obojga małżonków.

  2023-10-02 Małgorzata Siecińska
  Przeczytaj artykuł
 • Postępowanie upadłościowe

  Działanie osoby trzeciej - jako czynność prawna upadłego.

  2023-10-02 Anna Stasiak
  Przeczytaj artykuł
 • Postępowanie upadłościowe

  Wniosek o ogłoszenie upadłości.

  2023-10-02 Kolegium Redakcyjne
  Przeczytaj artykuł
FAQ

Poznaj najczęściej zadawane pytania.

Co do zasady likwidacja składników masy upadłości jest procesem długotrwałym. Wymaga sporządzenia odpowiednich operatów, przeprowadzenia przetargu albo uzyskania zgody na sprzedaż z wolnej ręki. Często trzeba też przejść przez procedurę odwoławczą. Remedium na te problemy jest upadłość w trybie pre-pack, a więc z zatwierdzeniem warunków sprzedaży majątku już w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości.

Pre-pack to inna nazwa przygotowanej likwidacji czy upadłości z zatwierdzeniem warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika (bądź znacznej części jego majątku). Procedura ta polega na złożeniu w toku postępowania o ogłoszenie upadłości (jeszcze przed samą upadłością) wniosku o dokonanie sprzedaży przedsiębiorstwa (majątku) dłużnika konkretnemu nabywcy za konkretną cenę. Wraz z wnioskiem musi być wniesione wadium, aby uwiarygodnić nabywcę. Jeśli sąd taki wniosek uwzględnić, wyznaczony w postępowaniu syndyk zawiera z umowę na ustalonych warunkach, sprzedając przedsiębiorstwo (majątek) nabywcy. Dzięki temu likwidacja majątku następuje szybko, co pozwala na sprawne przeprowadzenie całej upadłości.

Nie. Z przygotowanej likwidacji może skorzystać także osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (konsument), jeśli posiada majątek przedstawiający znaczną wartość. Procedura ma jednak w praktyce większe zastosowanie w przypadku upadłości przedsiębiorcy, dysponującego przedsiębiorstwem możliwym do uzdrowienia.

Tak. Sąd zatwierdza warunki sprzedaży wtedy, gdy proponowana cena jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszona o koszty postępowania oraz inne zobowiązania masy upadłości, które należałoby ponieść przy likwidacji w takim trybie. Ponadto, aby sąd zgodził się na zatwierdzenie wniosku, zapłata ceny musi być odpowiednio zabezpieczona.

Usługi restrukturyzacji w Twojej firmie