Ochrona członków zarządu w spółkach

Zabezpieczenie majątku członka zarządu

Zapewniamy ochronę majątku członków zarządów w spółkach, które są zagrożone niewypłacalnością lub są w stanie niewypłacalności. Reprezentujemy członków zarządu w sporach z wierzycielami.

Zakres usługi

Kiedy należy rozważyć ochronę majątku członka zarządu?

Stan niewypłacalności i groźba upadłości spółki, to ryzyko nie tylko dla firmy, ale także dla jej kierownictwa. Kiedy wierzyciele nie mogą odzyskać swoich pieniędzy z aktywów firmy, mogą próbować żądać odszkodowania od osób zarządzających nią. Jedynym sposobem na ochronę prywatnego majątku zarządu i uniknięcie przymusowej sprzedaży jest złożenie wniosku o upadłość lub rozpoczęcie procedury restrukturyzacyjnej przed sądem w odpowiednim czasie.

Żeby pomóc chronić członków zarządu, staramy się zidentyfikować właściwy moment i podjąć odpowiednie kroki zaradcze. Nasze podejście jest kompleksowe – nie tylko myślimy o firmach zagrożonych upadłością, ale także o osobach, które mogą ucierpieć w wyniku tego kryzysu.

Zawsze doradzamy członkom zarządu, aby wcześnie konsultowali wszelkie trudności finansowe w firmach z prawnikiem. Już na samym początku, gdy zauważymy jakiekolwiek potencjalne problemy z płynnością finansową. Termin ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o skuteczną ochronę przedstawicieli spółki.

Ochrona członków zarządu w 6 etapach

Jak wygląda proces ochrony członków zarządu z naszym zespołem?

 • 01
  • Zapoznajemy się z zapisami KRS w zakresie składu osobowego zarządu spółki
 • 02
  • Przeprowadzamy szczegółową analizę sytuacji finansowej spółki
 • 03
  • Ustalamy, czy mamy do czynienia z niewypłacalnością albo groźbą niewypłacalności spółki
 • 04
  • Omawiamy z członkami zarządu ryzyko zaniechania złożenia wniosku o upadłość albo otwarcie restrukturyzacji spółki
 • 05
  • Składamy stosowne pisma i wnioski do sądów.
 • 06
  • Jeśli okaże się, że jest już za późno – reprezentujemy członków zarządu w sporach z wierzycielami
 • Jesteś zainteresowany współpracą z nami?

  Ochrona członków zarządu w 6 etapach

  Jak wygląda proces ochrony członków zarządu z naszym zespołem?

  01
  • Zapoznajemy się z zapisami KRS w zakresie składu osobowego zarządu spółki
  02
  • Przeprowadzamy szczegółową analizę sytuacji finansowej spółki
  03
  • Ustalamy, czy mamy do czynienia z niewypłacalnością albo groźbą niewypłacalności spółki
  04
  • Omawiamy z członkami zarządu ryzyko zaniechania złożenia wniosku o upadłość albo otwarcie restrukturyzacji spółki
  05
  • Składamy stosowne pisma i wnioski do sądów.
  06
  • Jeśli okaże się, że jest już za późno – reprezentujemy członków zarządu w sporach z wierzycielami

  Jesteś zainteresowany współpracą z nami?

  • Nasi partnerzy.
  Baza wiedzy

  To warto wiedzieć

  • Postępowanie naprawcze a restrukturyzacja
   Prawo w firmie

   Postępowanie naprawcze a restrukturyzacyjne – jakie są różnice?

   2024-03-29 Krzysztof Piotrowski
   Przeczytaj artykuł
  • koszty upadłości firmy
   Prawo w firmie

   Restrukturyzacja firmy. Jakie to koszty i co warto wiedzieć na ten temat?

   2024-03-29 Krzysztof Piotrowski
   Przeczytaj artykuł
  • NDA, seatback One-Off w restrukturyzacji
   Prawo w firmie

   NDA, Setback, One-Off – co oznaczają te oraz inne restrukturyzacyjne pojęcia?

   2024-03-29 Krzysztof Proć
   Przeczytaj artykuł
  • Propozycje układowe w restrukturyzacji
   Prawo w firmie

   Propozycje układowe w restrukturyzacji. Najważniejsze informacje

   2024-03-29 Karolina Bober-Sułek
   Przeczytaj artykuł
  • spółka z.o.o. w restrukturyzacji
   Prawo w firmie

   Co to znaczy, że spółka jest "w restrukturyzacji"?

   2024-03-29 Krzysztof Piotrowski
   Przeczytaj artykuł
  • Sprzedaż gruntów rolnych a restrukturyzacja
   Postępowanie upadłościowe

   Sprzedaż gruntów rolnych a restrukturyzacja – przeszkody i rozwiązania

   2024-03-29 Krzysztof Piotrowski
   Przeczytaj artykuł
  • syndyk Krzysztof Piotrowski
   Aktualności

   Raport z postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych za rok 2024

   2024-03-27 Małgorzata Siecińska
   Przeczytaj artykuł
  • Restrukturyzacja

   Co zrobić, gdy nie można wykonać układu z wierzycielami?

   2023-10-02 Kolegium Redakcyjne
   Przeczytaj artykuł
  • Restrukturyzacja

   Restrukturyzacja firmy jednoosobowej.

   2023-10-02 Kolegium Redakcyjne
   Przeczytaj artykuł
  • Restrukturyzacja

   Postępowanie restrukturyzacyjne: Ochrona przed egzekucją i szansa dla dłużnika

   2023-10-02 Krzysztof Piotrowski
   Przeczytaj artykuł
  • Restrukturyzacja

   Na czym polega sanacja?

   2023-10-02 Kolegium Redakcyjne
   Przeczytaj artykuł
  • Restrukturyzacja

   Zadłużenie rolników na rekordowym poziomie. Jak ocalić gospodarstwo w trudnych czasach?

   2023-10-02 Krzysztof Piotrowski
   Przeczytaj artykuł
  • Prawo w firmie

   Odpowiedzialność majątkowa członka zarządu spółki z o.o.

   2023-10-02 Krzysztof Proć
   Przeczytaj artykuł
  • Restrukturyzacja

   Analiza kondycji finansowej jako kluczowy element restrukturyzacji.

   2023-10-02 Kolegium Redakcyjne
   Przeczytaj artykuł
  FAQ

  Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

  Z zarządem mamy do czynienia w spółce partnerskiej, z o.o. oraz akcyjnej. Członek zarządu spółki akcyjnej nie odpowiada za jej zobowiązania. W przypadku spółki partnerskiej i spółki z o.o. taką odszkodowawczą odpowiedzialność członków zarządu całym majątkiem prywatnym przewidują przepisy art. 299 kodeksu spółek handlowych (za zobowiązania gospodarcze) i art. 116 ordynacji podatkowej (za zobowiązania podatkowe)

  Członek zarządu odpowiada za zobowiązani spółki, jeśli egzekucja z jej majątku okaże się bezskuteczna. Wierzyciel musi więc najpierw uzyskać wyrok sądowy przeciwko spółce i podjąć działania w celu odzyskania długów. Dopiero jeśli okaże się to niemożliwe z uwagi na niewystarczający majątek spółki, wierzyciel może pozwać członka zarządu.

  Tak, ale musi wykazać zaistnienie jednej z przesłanek wyłączających odpowiedzialność. Chodzi tutaj o złożenie wniosku o upadłość (albo otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego czy zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu) we właściwym czasie, wykazanie niezłożenia stosownego wniosku bez swojej winy, wykazanie braku szkody po stronie wierzyciela w związku z niezłożeniem stosownego wniosku, wskazanie mienia spółki wystarczającego do zaspokojenia wierzyciela (w przypadku zaległości podatkowych)

  Członek zarządu przede wszystkim powinien monitorować, czy spółka nie stała się niewypłacalna bądź zagrożona niewypłacalnością. Jeśli tak, musi on jak najszybciej złożyć wniosek o upadłość albo doprowadzić do otwarcia restrukturyzacji. Bez tego uwolnienie się od odpowiedzialności będzie bardzo trudne.

  Usługi restrukturyzacji w Twojej firmie