Obsługa wierzycieli.

Wsparcie prawne dla wierzycieli

Zapewniamy kompleksową pomoc w sytuacjach niewypłacalności dłużnika, obejmującą analizę dokumentacji, negocjacje z dłużnikiem, reprezentowanie w postepowaniach i monitorowanie całego procesu, aby maksymalizować zaspokojenie wierzycieli.

Zakres usługi

Wierzyciele nie maja łatwo

Głównym celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie interesów wierzycieli w jak największym stopniu. W postępowaniu restrukturyzacyjnym na pierwszym miejscu stawiane są potrzeby dłużnika, natomiast przy poszanowaniu praw wierzycieli. W toku postępowań obydwu typów aktywna postawa wierzycieli oraz ich uważność jest pożądana i pomaga wyjść zwycięsko z trudnej sytuacji – braku płatności ze strony dłużnika.

Działania wierzycieli w stosunku do niewypłacalnych kontrahentów często ograniczają się do samego zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym czy wypełnienia karty do głosowania w toku restrukturyzacji. To błąd. Wierzyciel dysponuje bowiem dużo szerszym wachlarzem możliwych działań.

Dlatego, aby zaspokoić interes klienta, oferujemy kompleksowe wsparcie zaczynając od dokonania analizy sytuacji prawnej dłużnika i wyboru odpowiedniej ścieżki działania, a kończąc na monitorowaniu realizacji wypracowanych w toku postępowań sądowych układów z wierzycielami czy planów spłaty.

Obsługa wierzycieli

Jak wygląda wsparcie dla wierzycieli z naszym zespołem?

 • 01
  • Analizujemy sytuację majątkową dłużnika, co pozwoli na wybór odpowiedniej ścieżki działania – próba zawarcia porozumienia, windykacja indywidualna czy złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
 • 02
  • Prowadzimy negocjacje, składamy pozwy czy sporządzamy wnioski o ogłoszenie upadłości dłużnika, w tym w ramach tzw. przygotowanej likwidacji (zapewniając także pomoc w znalezieniu inwestora dla majątku dłużnika)
 • 03
  • Reprezentujemy wierzyciela w postepowaniach.
 • 04
  • Monitorujemy wykonywanie przez dłużnika planu spłaty czy układu zawartego z wierzycielami
 • Potrzebujesz pomocy prawnej w odzyskaniu wierzytelności?

  Obsługa wierzycieli

  Jak wygląda wsparcie dla wierzycieli z naszym zespołem?

  01
  • Analizujemy sytuację majątkową dłużnika, co pozwoli na wybór odpowiedniej ścieżki działania – próba zawarcia porozumienia, windykacja indywidualna czy złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
  02
  • Prowadzimy negocjacje, składamy pozwy czy sporządzamy wnioski o ogłoszenie upadłości dłużnika, w tym w ramach tzw. przygotowanej likwidacji (zapewniając także pomoc w znalezieniu inwestora dla majątku dłużnika)
  03
  • Reprezentujemy wierzyciela w postepowaniach.
  04
  • Monitorujemy wykonywanie przez dłużnika planu spłaty czy układu zawartego z wierzycielami

  Potrzebujesz pomocy prawnej w odzyskaniu wierzytelności?

  • Nasi partnerzy.
  Baza wiedzy

  To warto wiedzieć

  • członek zarządu S.A.
   Prawo w firmie

   Członek zarządu w spółce akcyjnej: Prawa i obowiązki

   2024-07-04 Redakcja
   Przeczytaj artykuł
  • Upadłość pracodawcy, co dalej z pracownikami
   Postępowanie upadłościowe

   Upadłość przedsiębiorcy i jej konsekwencje dla pracowników.

   2024-06-28 Wioleta Bogusz
   Przeczytaj artykuł
  • raport MGBI dotyczący branży budowlanej
   Prawo w firmie

   Nowy raport MGBI dotyczący branży budowlanej.

   2024-06-03 Cezary Więch
   Przeczytaj artykuł
  • zadłużenie polaków wzrosło. co zrobić?
   Postępowanie upadłościowe

   Nowe dane ERIF BIG ujawniają: Zadłużenie Polaków wzrosło. Co to zmienia?

   2024-05-17 Cezary Więch
   Przeczytaj artykuł
  • Postępowanie naprawcze a restrukturyzacja
   Prawo w firmie

   Postępowanie naprawcze a restrukturyzacyjne – jakie są różnice?

   2024-03-29 Krzysztof Piotrowski
   Przeczytaj artykuł
  • koszty upadłości firmy
   Prawo w firmie

   Restrukturyzacja firmy. Jakie to koszty i co warto wiedzieć na ten temat?

   2024-03-29 Krzysztof Piotrowski
   Przeczytaj artykuł
  • NDA, seatback One-Off w restrukturyzacji
   Prawo w firmie

   NDA, Setback, One-Off – co oznaczają te oraz inne restrukturyzacyjne pojęcia?

   2024-03-29 Krzysztof Proć
   Przeczytaj artykuł
  • Propozycje układowe w restrukturyzacji
   Prawo w firmie

   Propozycje układowe w restrukturyzacji. Najważniejsze informacje

   2024-03-29 Karolina Bober-Sułek
   Przeczytaj artykuł
  • spółka z.o.o. w restrukturyzacji
   Prawo w firmie

   Co to znaczy, że spółka jest "w restrukturyzacji"?

   2024-03-29 Krzysztof Piotrowski
   Przeczytaj artykuł
  • kwoty wolne od potrąceń
   Postępowanie upadłościowe

   Upadłość konsumencka a kwoty wolne od potrąceń – co warto wiedzieć?

   2024-03-29 Krzysztof Piotrowski
   Przeczytaj artykuł
  • Sprzedaż gruntów rolnych a restrukturyzacja
   Postępowanie upadłościowe

   Sprzedaż gruntów rolnych a restrukturyzacja – przeszkody i rozwiązania

   2024-03-29 Krzysztof Piotrowski
   Przeczytaj artykuł
  • zwrot podatku
   Postępowanie upadłościowe

   Zwrot podatku a masa upadłościowa

   2024-03-20 Krzysztof Piotrowski
   Przeczytaj artykuł
  • Kryzys w branży transportowej
   Postępowanie upadłościowe

   Upadłość przewoźnika. Co z zezwoleniami i licencjami?

   2024-02-21 Krzysztof Piotrowski
   Przeczytaj artykuł
  • upadłośc fundacji rodzinnej
   Postępowanie upadłościowe

   Czy fundacja rodzinna może ogłosić upadłość?

   2024-01-30 Karolina Bober-Sułek
   Przeczytaj artykuł
  • rekordowa liczba bankructw w 2023
   Postępowanie upadłościowe

   Polacy z rekordową liczbą upadłości konsumenckich.

   2024-01-15 Małgorzata Siecińska
   Przeczytaj artykuł
  • upadłość a leasing
   Postępowanie upadłościowe

   Ogłoszenie upadłości a umowa leasingu.

   2024-01-11 Krzysztof Piotrowski
   Przeczytaj artykuł
  • Postępowanie upadłościowe

   Bezskuteczność czynności prawnej według prawa upadłościowego po nowemu

   2023-10-31 Kolegium Redakcyjne
   Przeczytaj artykuł
  • Postępowanie upadłościowe

   Upadłość konsumencka a alimenty – czy wierzyciel odzyska pieniądze?

   2023-10-31 Kolegium Redakcyjne
   Przeczytaj artykuł
  • Postępowanie upadłościowe

   Upadłość jednego z małżonków

   2023-10-02 Małgorzata Siecińska
   Przeczytaj artykuł
  • Postępowanie upadłościowe

   Kim jest i co robi syndyk?

   2023-10-02 Kolegium Redakcyjne
   Przeczytaj artykuł
  • Postępowanie upadłościowe

   Umorzenie chwilówek i parabanków

   2023-10-02 Kolegium Redakcyjne
   Przeczytaj artykuł
  • Postępowanie upadłościowe

   Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

   2023-10-02 Małgorzata Siecińska
   Przeczytaj artykuł
  • Postępowanie upadłościowe

   Upadłość konsumencka lepsza niż egzekucja - Kwoty wolne od potrąceń

   2023-10-02 Kolegium Redakcyjne
   Przeczytaj artykuł
  • Prawo w firmie

   Odpowiedzialność majątkowa członka zarządu spółki z o.o.

   2023-10-02 Krzysztof Proć
   Przeczytaj artykuł
  • Postępowanie upadłościowe

   Jakie zobowiązania nie podlegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej?

   2023-10-02 Małgorzata Siecińska
   Przeczytaj artykuł
  • Postępowanie upadłościowe

   Zgłoszenie wierzytelności GET IN BANK - sprawdź jak się zabezpieczyć.

   2023-10-02 Krzysztof Proć
   Przeczytaj artykuł
  • Postępowanie upadłościowe

   Upadłość konsumencka obojga małżonków.

   2023-10-02 Małgorzata Siecińska
   Przeczytaj artykuł
  • Postępowanie upadłościowe

   Działanie osoby trzeciej - jako czynność prawna upadłego.

   2023-10-02 Anna Stasiak
   Przeczytaj artykuł
  • Postępowanie upadłościowe

   Wniosek o ogłoszenie upadłości.

   2023-10-02 Kolegium Redakcyjne
   Przeczytaj artykuł
  FAQ

  Poznaj najczęściej zadawane pytania.

  W pierwszej kolejności należy upewnić się, czy taka niewypłacalność rzeczywiście ma miejsce. Jeśli nie, można próbować egzekucji indywidualne, zaczynając od złożenia pozwu. Jeśli dłużnik rzeczywiście jest niewypłacalny, we współpracy z innymi wierzycielami można próbować doprowadzić do zawarcia układu albo samodzielnie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. W jej toku dojdzie do spieniężenia majątku dłużnika, a często także odzyskania nieuczciwie wyprowadzonych składników, co może pozwolić uzyskać zaspokojenie.

  Wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeśli ta zostanie już wszczęta, przede wszystkim powinien on zgłosić swoją wierzytelność i monitorować sporządzanie listy wierzytelności przez syndyka. Dobrym pomysłem jest również poczynienie starań, aby wejść w skład rady wierzycieli. Jej członkowie mają bowiem istotny wpływ na przebieg postępowania, w tym poprzez kontrolę wielu działań syndyka. W dalszej fazie należy sprawdzać poprawność prowadzenia likwidacji masy upadłości i tworzenia planu spłaty wierzycieli.

  Z punktu widzenia wierzycieli najistotniejszym skutkiem postępowania restrukturyzacyjnego jest zawarcie układu dotyczącego wierzytelności. Dlatego też głównym zadaniem wierzyciela jest ustalenie, czy w konkretnym przypadku układ w ogóle może być dla niego korzystny. Jeśli tak, jego rolą staje się wynegocjowanie jak najkorzystniejszych i realnych do wypełnienia przez dłużnika propozycji układowych. Kiedy te powstaną, pozostaje oddać głos i monitorować wykonywanie zobowiązań przez dłużnika

  Jak sama nazwa wskazuje, niewypłacalny dłużnik to taki, który nie reguluje swoich wymagalnych zobowiązań. Najczęściej dlatego, że brakuje mu środków finansowych, a taki stan rzeczy jest utrwalony. Szanse na pełne zaspokojenie w takiej sytuacji są niestety niskie. Wszystko zależy jednak od specyfiki danego postępowania. Może być tak, że na krótko przed niewypłacalnością dłużnik wyprowadził ze swojego majątku jego istotny składnik. W takiej sytuacji jest możliwe, że syndyk, chociażby na wniosek wierzyciela, taki majątek odzyska i zaspokojenie stanie się możliwe. Dużo więc zależy w tej sytuacji od aktywnego działania wierzyciela i organów postępowania.

  Usługi restrukturyzacji w Twojej firmie