Aktualności
Małgorzata Siecińska 2024-03-27

Raport z postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych za rok 2024

Powszechnie dostępne dane prezentują, iż z roku na rok utrzymuje się tendencja wzrostowa ogłaszanych upadłości. W stosunku do poprzedniego roku liczba ogłoszonych upadłości przedsiębiorstw w 2023 roku zwiększyła się o 16%, natomiast upadłości konsumenckich aż o 41 %.

Warto wskazać, iż w dniu 15 stycznia 2024 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia ogłosił upadłość WOLA sp. z o.o. Do postępowania w roli Syndyka został wyznaczony kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Krzysztof Piotrowski. Wola jest jednym z najbardziej cenionych oraz rozpoznawalnych polskich producentów skarpet i rajstop, specjalizujący się głównie w produktach dla dzieci. Ponadto firma ta jest jedną z najstarszych w tej branży. Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego WOLA powstały w roku 1945 w Zduńskiej Woli jako państwowy zakład wytwarzający rękawiczki i wyroby dziane o dużej gramaturze. Od samego początku zakłady te starały się inwestować w swój rozwój, aby z roku na rok powiększać swój własny park maszynowy i wdrażać innowacyjne rozwiązania do swojego asortymentu. Syndyk będzie dążył do sprzedaży przedsiębiorstwa w całości, aby umożliwić zakładowi dalsze funkcjonowanie, w tym zachowanie dotychczasowych miejsc pracy – pod zarządem nowego właściciela. W ocenie syndyka dużą stratą byłoby bowiem zaprzepaszczenie tylu lat historii WOLI.

Dodatkowo warto wskazać, że Ilość otwartych postępowań restrukturyzacyjnych przypadających na jednego doradcę restrukturyzacyjnego w 2023 roku osiągnęła średnią aż 8,5.

W przypadku upadłości konsumenckiej liczba ogłoszonych upadłości wyniosła aż 20.958. To pierwszy raz, gdy liczba „osobistych bankructw” w jednym roku przekroczyła 20 tys. Również statystyka składanych do sądów wniosków o ogłoszenie upadłości odnotowała tendencję wzrostową. Najwięcej wniosków złożonych zostało w marcu i październiku.

Średnia liczba postępowań upadłościowych tzw. „konsumenckich” przypadających na jednego syndyka wyniosła niemal 22 otrzymanych spraw.

Krzysztof Piotrowski w 2023 roku został wskazany jako jeden z najaktywniejszych doradców restrukturyzacyjnych w stosunku do otwartych postępowań upadłościowych konsumentów. W 2023 roku liczba prowadzonych postępowań konsumenckich wzrosła w stosunku do roku ponad dwukrotnie.

Prowadzenie postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej jest zadaniem niezwykle wymagającym. W przypadku konsumentów często wymagana jest pomoc i okazanie empatia. Syndyk wciąż balansować musi między interesem upadłego i wierzycieli i musi na równi uwzględniać prawa i interesu obu podmiotów. Syndyk Krzysztof Piotrowski posiada bogate doświadczenie i wiedzę ekspercką w zakresie prawa cywilnego, upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Pełnił funkcje syndyka, zarządcy i nadzorcy w przeszło tysiącu postępowań. W latach 2020 – 2023 jeden z najczęściej powoływanych przez sądy syndyków w Polsce.

Zachęcamy do zapoznania się z analizą przedstawioną przez wywiadownię gospodarczą MGBI dostępną pod linkiem

https://www.mgbi.pl/raporty/postepowania-upadlosciowe-i-restrukturyzacyjne-raport-2024/