Restrukturyzacja
Kolegium Redakcyjne 2023-10-02

Co zrobić, gdy nie można wykonać układu z wierzycielami?

Układ z wierzycielami w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego umożliwia odzyskanie przez firmę płynności finansowej. Dzięki temu przedsiębiorca może dalej prowadzić działalność gospodarczą, a jednocześnie spłacać zobowiązania względem wierzycieli.

Negocjacje z wierzycielami warto rozpocząć od przedstawienia propozycji układowych, na przykład zmiany terminu zapłaty należności, redukcji ich wysokości czy rozłożenia zobowiązań na raty. Następnie osoba zadłużona powinna sporządzić wiarygodny plan restrukturyzacyjny (w którym wskaże między innymi konkretny sposób odzyskania zdolność do spłacania zobowiązań), a tym samym przekonać wierzycieli do zagłosowania za układem. 

Warto nadmienić, że układ z wierzycielami w postępowaniu restrukturyzacyjnym może być przyjęty jedynie wówczas, gdy uzyska się większość osobową i kapitałową. Co to oznacza? Za układem powinna zagłosować większość wierzycieli, przy czym suma ich wierzytelności musi wynosić minimum ⅔ sumy wierzytelności wszystkich wierzycieli.

Dlaczego wierzyciele mogą nie zgodzić się na układ?

Po dokładnej analizie sytuacji danego przedsiębiorstwa, wierzyciele mogą dojść do wniosku, że zawarcie układu nie będzie opłacalne. Najczęściej ma na to wpływ:

  • niewiarygodny plan restrukturyzacyjny,
  • za duża redukcja należności,
  • odłożenie spłaty rat na zbyt odległy termin,
  • rozłożenie długu na zbyt wiele rat, co za bardzo wydłuża okres spłaty wierzytelności.

Co zrobić, gdy nie można zawrzeć układu z wierzycielami?

W sytuacji, gdy wykonanie układu z wierzycielami nie jest możliwe, dłużnik powinien podjąć odpowiednie działania, takie jak:

  • zmiana propozycji układowych,
  • ponowne otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
  • zawarcie ugody z wierzycielami głosującymi za układem, przy jednoczesnym podjęciu negocjacji z wierzycielami, którzy nie zgodzili się zawrzeć układ; w tym celu należy przedstawić lepsze propozycje,
  • ogłoszenie upadłości, przy czym jest to ostateczne rozwiązanie w przypadku braku porozumienia pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami.

Niezawarty układ z wierzycielami – podsumowanie

Jeśli zawarcie układu z wierzycielami nie jest możliwe, dłużnik może zdecydować się na konkretne rozwiązania: zmianę propozycji układowych, wszczęcie kolejnego postępowania restrukturyzacyjnego, dalsze negocjowanie z wierzycielami czy ogłoszenie upadłości. Aby jednak zwiększyć prawdopodobieństwa wykonania układu, osoba zadłużona powinna jeszcze przed otwarciem postępowania skompletować i przygotować niezbędne dokumenty, w tym wiarygodny plan restrukturyzacyjny i spis wierzytelności.